Trang chủ Thời khóa biểu Phản hồi Kết quả học tập Liên hệ EMAIL
 HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH 
NĂM HỌC 2015 - 2016

Toán

Tiêu Ái Linh  (Nhì)

 

Hóa học

Hồ Gia Hiếu (Ba)

Thạch Thị Diễm Trinh (Ba)

 

Sinh học

Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Nhì)

Bùi Phúc Nguyên (KK)

 

Ngữ văn

Lý Thị Ngọc Thúy (Ba)

Trịnh Thị Ngọc Trâm (KK)

 

Lịch sử

Cao Thị Ngọc Vàng  (Nhì)

Thạch Thị Trúc (KK)

 

Địa lý

Nguyễn Hoàng Ánh Nhi (Nhì)

Sơn Hoàng Phước (KK)

 

GDCD

Võ Thị Ngọc Nhi (Ba)

 

Tiếng Anh

Lê Minh Anh Như (Nhì)

 

Tin học

Huỳnh Hoàng Nhật (KK)

 

Toán lớp 8

Võ Tiến Đạt (Nhì)

Lê Quách Đăng Khoa (KK)

 DANH SÁCH HSG CẤP HUYỆN 
NĂM HỌC 2015 - 2016


Địa lý

TRẦN QUỐC AN (Nhì)

NGUYỄN HOÀNG ÁNH NHI (KK)

SƠN HOÀNG  PHƯỚC (KK)

 

GDCD

VÕ THỊ NGỌC NHI (Nhất)

THẠCH MINH  TUẤN (KK)

 

Hoá học

HỒ GIA  HIẾU (Nhì)

THẠCH THỊ DIỄM TRINH (KK)

 

Lịch sử

THẠCH THỊ  TRÚC (Nhất)

KIM THỊ MẾN (Nhì)

CAO THỊ NGỌC VÀNG (Ba)

 

Ngữ Văn

LÝ THỊ NGỌC THÚY (Ba)

TRỊNH THỊ NGỌC TRÂM (Ba)

 

Sinh học

BÙI PHÚC NGUYÊN (Nhì)

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH (Ba)

THẠCH NGUYỄN MINH THƯ (Ba)

 

Tiếng Anh

LÊ MINH ANH NHƯ (Nhì)

 

Tin học

HUỲNH HOÀNG NHẬT (KK)

 

Toán 8

DƯƠNG QUỐC BẢO (Nhì)

LÊ QUÁCH ĐĂNG KHOA (Nhì)

LÊ NGỌC PHƯƠNG THẢO (Ba)

VÕ TIẾN ĐẠT (KK)

 

Toán 9

TRẦN THANH NGUYÊN (Nhất)

 

TIÊU ÁI LINH (Ba)

 
 DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI 
NĂM HỌC 2014 - 2015
 


 

Trần Thị Ngọc Hạnh

Hà Trần Thuý Hiền

Trần Thị Hướng Hoa

Lê Gia Quốc Hưng

Đặng Nguyễn Quang Huy

Huỳnh Thị Diễm Huỳnh

Dương Đặng Anh Khoa

Nguyễn Thị Thuý Loan

Nguyễn Huỳnh Bảo Loan

Kim Ngọc Mai

Nguyễn Thị Thuý Mỹ

Phạm Thị Kim Ngân

Ngô Thanh Ngân

Trương Đoàn Minh Ngọc

Võ Thanh Ngọc

Trần Thảo Nguyên

Trịnh Lê Nguyễn

Triệu Thiên Nhi

Diệp Nguyễn Yến Nhi

Lê Quỳnh Như

Thang Tố Quyên

Nguyễn Lê Phương Quỳnh

Nguyễn Hà Phương Thảo

Phan Thị Kim Tho

Vũ Đức Toàn

Thang Tố Trân

Lý Khánh Trang

Dương Cao Trí

Nguyễn Quốc Phương Trinh

Trịnh Bình An

Cao Thị Mỹ Châu

Trần Công Danh

Phạm Thị Nhã Tuyết

Diệp Ngọc Vy

Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Lâm Thị Thuý Ái

Nguyễn Ngọc Cẩn

Sơn Thị Thanh Dung

Nguyễn Hoàng Đạt

Phan Thị Ngọc Hân

Lý Ngọc Hân

Trần Ngọc Diệu Hiền

Võ Tuấn Kiệt

Nguyễn Thuỳ Linh

Lê Thị Tuyết Nga

Võ Đặng Hồng Nghi

Trịnh Tú Nghi

Hứa Ánh Nhi

Liên Trần Phú Quí

Thạch Thị Ngọc Mỹ

Trần Xuân Diễm Quỳnh

Lê Đặng Đức Tài

Nguyễn Tấn Tài

Trần Thị Thanh Thảo

Lưu Hoàng Thịnh

Đinh Quốc Vinh

Ngô Đình Xuyên

Nguyễn Thị Như Ý

Nguyễn Thị Mỹ Yến

Nguyễn Ngọc Minh Thư

Điền Anh Toàn

Lê Đình Bảo Trân

Lê Thị Huyền Trân

Phạm Công Danh

Lê Minh Đăng

Trần Trường Giang

Ngô Thị Giao Anh

Huỳnh Loan Anh

Phạm Minh Anh

Lâm Nhật Minh Anh

Trần Thị Tuyết Mai

Nguyễn Thu Nga

Liêu Thị Bích Ngân

Mai Thị Hồng Ngân

Phan Thị Ngọc Ngân

Lâm Thị Tuyết Nhi

Phạm Thành Phát

Hồ Như Huỳnh

Võ Hồ Phú Quí

Huỳnh Quang Thái

Võ Chí Thanh

Võ Thị Nhựt Thu

Nguyễn Thị Tường Vy

Thạch  Tính

Trần Diễm Trân

Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Trần Anh Tuấn

Ngô Thị Tường Vy

Lâm Thị Ngọc Duyên

Trần Huỳnh Thiện

Đinh Thị Xuân

Thạch Thị Ngọc Chi

Vũ Thị Trang

Lê Hải Triều

Trương Nhựt Tường

Thạch Thị Cẩm Hà

Lê Thị Kim Tuyến

Lý Trường Giang

Trần Phúc Thịnh

Nguyễn Tấn Phát

Ông Thị Ngọc Phượng

Kim Thị Chúc Linh

Trương Ngọc Ly

Danh Nhật Nam

Dương Quốc Bảo

Nguyễn Thị Kim Chi

Trần Hải Dương

Võ Tiến Đạt

Lưu Vạn Đạt

Trần Ngọc Hằng

Trần Khải Hoàn

Lý Thị Thúy Hồng

Trần Huỳnh Hợp

Trương Chấn Huy

Lê Vĩnh Khang

Nguyễn Mạnh Khương

Phạm Xuân Lan

Huỳnh Tấn Lộc

Nguyễn Xuân Lộc

Võ Thu Mai

Cao Lâm Ái Ngọc

Hà Thanh Nhi

Huỳnh Minh Nhựt

Lợi Như Phượng

Lữ  Tâm

Lê Thị Ngọc Thảo

Lê Ngọc Phương Thảo

Huỳnh Anh Thư

Nguyễn Thị Bích Tiên

Lê Thị Cẩm Tiên

Ngô Trung Tín

Võ Tấn Trung

Đỗ Trần Các Vy

Nguyễn Tường Vy

Lê Thảo Vy

Lâm Thị Ánh Tuyết

Nguyễn Như Ý

Thạch Văn Dinh

Sơn Thị Thu Hiền

Trần Hồng Linh

Huỳnh Thu Ngân

Lê Thị Yến Nghi

Thạch Thị Hồng Nhung

Trần Trọng Phú

Trương Ngọc Phúc

Sơn Thị Na Qui

Trần Thị Thảo Quyên

Lý Phương Quyên

Lê Quách Đăng Khoa

Diệp Thanh Thoại

Lâm Thị Thu Trang

Kim Việt Trung

Ngô Đức Tú

Trương Văn Vụ

Trần Ngọc Mai

Kim Thị Thu Hảo

Khưu Thị Trúc Hoa

Đàm Phương Bích Ngân

Sơn Ngọc Giàu

Trần Minh Hiền

Sơn Ngọc Bích Trâm

Thạch Thị Diễm

Lê Thị Cẩm Tú

Trần Quốc An

Quách Gia Trung Anh

Nguyễn Ngọc Trúc Giang

Châu Nguyễn Ngọc Hân

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Phạm Phúc Hậu

Hồ Gia Hiếu

Trần Trung Kiên

Tiêu Ái Linh

Lê Thị Xuân Mai

Kim Thị Mến

Nguyễn Tiểu My

Trịnh Thái Ngân

Trần Thanh Nguyên

Huỳnh Hoàng Nhật

Nguyễn Hoàng Ánh Nhi

Lê Minh Anh Như

Trần Tiến Thành

Thái Thị Bích Thảo

Nguyễn Phúc Thịnh

Thạch Thị Hoài Thu

Thạch Nguyễn Minh Thư

Lý Thị Ngọc Thúy

Phan Thanh Toàn

Trịnh Thị Ngọc Trâm

Thạch Thị Diễm Trinh

Thạch Thị Trúc

Huỳnh Thanh Tú

Thạch Minh Tuấn

Lý Nguyễn Diễm Tuyền

Cao Thị Ngọc Vàng

Giang Thảo Vy

Huỳnh Thúy Vy

Trần Viễn Xứ

Tăng Ngọc Như Ý

Sơn Thị Bích Trăng

Lâm Ngọc Huyền Trân

Nguyễn Thị Huỳnh Như

Sơn Hoàng Phước

Lý Minh Mẫn

Bùi Phúc Nguyên

Trương Thị Trúc Ly

Phan Thị Ngọc Bảo

Huỳnh Võ Ngọc Tuyền

Trương Cẩm Hồng

Tăng Ngọc Ngân

Võ Thành An

Nguyễn Nhựt Anh

Dương Vân Quỳnh Anh

Nguyễn Văn Châu

Bùi Thị Ngọc Diễm

Thạch Thị Ngọc Diễm

Trần Mỹ Duyên

Đặng Kim Giao

Trần Trí Hải

Trịnh Ngô Thu Nhật Hoa

Sơn Quốc Hưng

Lê Thị Cẩm Hường

Trần Tấn Khải

Lý Dương Khang

Nguyễn Thị Oanh Kiều

Ngô Quí Lan

Lâm Thị Mỹ Linh

Nguyễn Thị Kim Ngân

Trần Thị Kim Ngân

Trịnh Thị Kim Ngân

Trần Trung Nghĩa

Thạch Thị Thảo Nhi

Lê Ngọc Phương Nhi

Trương Huỳnh Như

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Nguyễn Thị Hồng Niên

Trần Thị Kiều Oanh

Lê Gia Minh Phú

Châu  Phúc

Văn Trần Phú Quí

Trần Thị Kim Quyên

Phạm Thị Thanh Thuỷ

Trần Thị Mỹ Tiên

Trương Bảo Trâm

Trần Nguyễn Thùy Trang

Trần Thị Cẩm Tú

Kim Châu Tuấn

Bùi Quang Diệu Tường

Vũ Thanh Tuyến

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Thái Thảo Vy

Lê Thị Bích Trâm

Nguyễn Châu Quốc An

Hồ Kỳ Anh

Phạm Gia Bảo

Trần Anh Hào

Thạch Đào Kim Nghi

Lâm Ngọc Quí

Thạch Thị Ý Ngọc

Cao Tường Nguyên

 


 Quảng cáo 
 
Cuộc thi giải toán qua internet
 
Sở GD&ĐT Sóc Trăng
 
Cổng thông tin điện tử tỉnh Soc Trăng
 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 Đăng nhập 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Liên kết web 

 Từ điển 
Dictionary:
Enter word:

 

 
Tin tức » Hoạt động trường » Đoàn Thanh niên 27.07.2016 19:51
Kế hoạch tổ chức hội trại 26/3/2011
02.03.2011 20:54

Kế hoạch tổ chức hội trại 26/3/2011

        Đoàn TN TT Châu Thành                                    Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

 BCH Chi đoàn THCS TT Châu Thành                                                  

 

KẾ HOẠCH HỘI TRẠI CHÀO MỪNG 80 NĂM

THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

(26/3/1931 – 26/3/2011)

I. Lý do tổ chức:

Thiết thực chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS HCM, hưởng ứng năm thanh niên, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giải trí cho học sinh. Chi đoàn trường THCS TT Châu Thành kết hợp BGH, Công đoàn, tổ chức hội trại và thi trò chơi, văn nghệ giữa các chi đội.

II. Đối tượng tham gia:

- Các chi đội 8, 9: Tham gia thi cắm trại, các trò chơi và văn nghệ.

- Các chi đội 6, 7: Tham gia trò chơi.

III. Thời gian địa điểm:

- Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 26/3/2011, kết thúc lúc 5 giờ 30 phút ngày 27/3/2011 tại sân trường THCS TT Châu Thành.

IV. Thành phần ban tổ chức:

1. Thầy Ông Trung Tín -  Bí thư chi đoàn GV - Trưởng ban

2. Thầy Lê Quang Khanh - TPT  - Phó ban

3. Thầy Lý Minh Thiện -  Tổ trưởng tổ Giám thị - Uỷ viên

4. Thầy Kiêm Hoàng Hải- Tổ trưởng tổ Hoá – Sinh- Uỷ viên

5. Thầy Đoàn Văn Khang-Tổ trưởng tổ Thể dục-Uỷ viên

6. Thầy Trần Minh Vương -Khối trưởng CN K9-Uỷ viên

7. Cô Huỳnh Thị Diễm -Khối trưởng CN K8- Uỷ viên

8. Cô Nguyễn Thanh Thuỷ-Khối trưởng CN K7-Uỷ viên

9. Thầy Lý Quang Minh- Khối trưởng CN K6 - Uỷ viên

V. Phân công các ban:

- Ban liều trại:

Gồm các đồng chí: Tín, Hải, M. Thiện, Định, Khanh, B. Loan, Phúc, Minh, Thuỷ, Thắng, Thị Diễm.

Nhiệm vụ: Dựng trại chỉ huy, hướng dẫn và hỗ trợ các chi đội, phân chia vị trí liều trại, dàn dựng tiết mục lửa trại, chấm điểm trại.

- Ban trò chơi – Văn nghệ:

Gồm các đồng chí: Khanh, Minh, Nhi, Khang, Đang, Long, Trí, Tấn, Tín.

Nhiệm vụ: Thiết kế, hướng dẫn các trò chơi.

- Ban trật tư:

Gồm các đồng chí: Hiệp, Tấn, Phúc, Nam, Đ Thiện, Phong, Toàn.

Nhiệm vụ: Giữ gìn trật tự, quản lý học sinh trong thời gian diễn ra hội trại.

- Ban Hậu Cần:

Gồm các đòng chí: Loan, Mừng, Trúc Chi, Kiều Chi, Yến, Châu.

Nhiệm vụ: Trực y tế, tổ chức nấu ăn, quản lý quỹ.

VI. Nội quy hội trại:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Hội trại 26-3 là một hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, giáo dục truyền thống của tuổi trẻ Việt Nam; tạo cho đội ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; hoạt động hội trại cũng là điều kiện, cơ hội để học sinh phấn đấu lập thành tích chào mừng 80 năm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Điều 2: Hội trại là cơ hội phát huy tính năng động, sáng tạo, ý thức tự quản, nâng cao tình đoàn kết, gắn bó và chất lượng học tập của mọi thành viên.

Các thành viên tham gia Hội trại phải tuân thủ những quy định của Hội trại và tham gia tốt các nội dung do Ban tổ chức Hội trại đề ra.

QUY ĐỊNH CHO TRẠI VIÊN

Điều 3: các chi đội khối 8, 9 được tham gia hội trại, các chi đội khối 6, 7 tham gia trò chơi.

Điều 4: Không đưa người lạ (không rõ thân nhân) vào khu vực trại; không tự tiện sử dụng tài sản (bàn, ghế, vật dụng…) của Ban tổ chức khi chưa cho phép.

Điều 5: Không đem chất dễ cháy nổ vào khu vực trại, tích cực phòng chống cháy nổ. Không được nấu nướng, đem phương tiện đi lại (xe đạp, xe máy…) vào khu vực trại. Nghiêm cấm mọi hình thức cờ bạc, các trò chơi nguy hiểm.

Điều 6: Không được uống rượu, bia và sử dụng các chất gây kích thích trong khu vực trại.

Điều 7:

- Có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh khu vực trại, vệ sinh cá nhân đúng nơi quy định.

- Có trách nhiệm giữ gìn trật tự và an toàn khi tham gia các hoạt động của hội trại.

- Có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc những quy định của Ban tổ chức Hội trại.

 

CÔNG TÁC TỔ CHỨC CẤP CHI ĐỘI

Điều 8: Mỗi chi đội phải thành lập Ban tổ chức trại, có phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên.

Ban tổ chức trại của chi đội phải thường xuyên nhắc nhở các thành viên trong chi đội thực hiện nghiêm túc những quy định của Hội trại.

Ban tổ chức trại của chi đội chịu trách nhiệm với BTC Hội trại về việc vi phạm của các thành viên và việc thu dọn vệ sinh khu vực trại khi kết thúc Hội trại.

Điều 9: Tổ chức cắm trại đúng vị trí được phân bổ, theo tiến độ thời gian quy định và những công việc do BTC Hội trại phân công.

Chỉ được sử dụng điện theo nguồn điện chính mà BTC Hội trại đã lắp đặt sẵn. Điện chỉ dùng để thắp sáng hoặc trang trí;

Không được đào bới khu vực cắm trại. Chỉ được sử dụng cọc, dây neo để cắm trại.

Điều 10: Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra hội trại, BTC trại chi đội cần kịp thời báo cáo với BTC Hội trại để giải quyết.

VII. Nội dung chương trình hội trại

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2011

6h30 – 8h00

- Tập trung trại viên, phổ biến nội quy Hội trại.

- Dựng trại

- Việc dựng trại phải theo đúng hiệu lệnh BTC.

8h00 – 8h30

- Nộp danh sách trại viên chính thức tham gia Hội trại.

 

- Các chi đội đăng ký thiết bị sử dụng điện (nhận Đ/c Định)

8h30 – 9h00

- Mitting kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM

- Khai mạc Hội trại

- Mỗi chi đội chỉ để 01 HS ở tại trại.

9h00 – 10h00

- Chấm điểm trại, sinh hoạt tại trại

 - Ban liều trại chấm điểm

10h00 – 11h00

- Hoạt động Hội trại (Trò chơi)

 

11h00 – 14h00

- Sinh hoạt tại trại

 

14h00 – 17h00

- Hoạt động Hội trại (Trò chơi)

 

17h00 – 18h30

- Sinh hoạt tại trại

 

18h30 – 19h00

- Chương trình lửa trại

 

19h00 – 22h00

- Hội văn nghệ và học sinh thanh lịch

 

22h00 – 5h00

- Sinh hoạt tại trại

 

5h00 – 5h30

- Bế mạc hội trại

Học sinh thu dọn trại ra về.

                                                         Châu Thành, ngày 6 tháng 1 năm 2011

Duyệt của Hiệu trưởng                                            TM. BCH Chi đoàn

           (Đã ký)                                                                                  (Đã ký)


   NGUYỄN THỊ THANH                                                                ÔNG TRUNG TÍN 

                                                                                       BTCĐ (Theo BCH Chi đoàn GV)Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Gửi ý kiến của bạn về bài viết
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Nội dung *
(Hãy tiếng Việt có dấu.)
Mã kiểm tra Mã kiểm tra
Lặp lại mã kiểm tra *


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
 TIN MỚI NHẤT 
 Lịch - Đồng hồ 
 Nhận tin qua mail 
Email của bạn

Định dạng tin

 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Sa chân thì chết đuối; sẩy miệng thì chết vo
Lễ Ký
Trang chủ    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site

Thời gian mở trang: 0.083 giây. Số lần truy cập CSDL: 27
©2010 - Bản quyền thuộc về ..:: Trường THCS THỊ TRẤN CHÂU THÀNH ::... Website được xây dựng với sự hỗ trợ của Cty H.K Vietnam Ltd..